Yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam
#IG-63286

Y tế - Cộng đồng

Yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 16/3) Tiếp tục thực hiện chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, ngày 15/3/202, Bộ Y tế đã ban hành Văn bản số 1265/BYT-DP hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam.
Xuất bản:Thứ tư, 16/03/2022 16:30 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19