Ý nghĩa của việc Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể
#IG-104440

Chính trị - Ngoại giao

Ý nghĩa của việc Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể

Hà Nội (TTXVN 7/7) Trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 9 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hoá phi vật thể (Công ước 2003) tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 6/7/2022, Việt Nam đã trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026 với 120 phiếu, cao nhất trong số các nước trúng cử. Điều này có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế, thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của ta tại các thể chế đa phương toàn cầu, sự ghi nhận đối với những đóng góp của Việt Nam trong quan hệ với UNESCO, trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể trong nước và trên thế giới.