Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Ý nghĩa của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Ý nghĩa của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Hà Nội (TTXVN 12/5) Đối với Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 có ý nghĩa về nhiều mặt, từ văn hóa, tâm linh cho tới đạo đức, kinh tế...

  • Ngày:
    12/05/2019
  • Định dạng:
    JPG
  • Sản phẩm:
    Tin đồ họa trong nước
  • Lĩnh vực:
    Chính trị - Ngoại giao
  • [Download]
  • Trang chủ