Xuất khẩu nông sản Việt Nam hướng tới mục tiêu 40 tỷ USD năm 2020
#IG-18301

Kinh tế - Hội nhập

Xuất khẩu nông sản Việt Nam hướng tới mục tiêu 40 tỷ USD năm 2020

Hà Nội (TTXVN 11/11) Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu trong quý IV năm 2020 xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD, hướng tới hoàn thành mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 40 tỷ USD trở lên.
Xuất bản:Thứ tư, 11/11/2020 08:19 (GMT+7)