Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tăng bình quân 9,24%/năm

Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tăng bình quân 9,24%/năm

Hà Nội (TTXVN 7/9) Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (2008-2017), nông nghiệp luôn duy trì được sức tăng trưởng mạnh và khá toàn diện. Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng nhanh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa.

 • Ngày:
  07/09/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ