Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Xuất khẩu cà phê giảm khối lượng, tăng mạnh về giá trị

Xuất khẩu cà phê giảm khối lượng, tăng mạnh về giá trị

Hà Nội (TTXVN 6/3) Khối lượng xuất khẩu cà phê hai tháng đầu năm 2017 ước đạt 273.000 tấn và 616 triệu USD, giảm 7,3% về khối lượng nhưng tăng 22,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

 • Ngày:
  06/03/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ