Xuất hơn 130.000 tấn gạo cho 24 tỉnh, thành phố hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19
#IG-21258

Văn hóa - Xã hội

Xuất hơn 130.000 tấn gạo cho 24 tỉnh, thành phố hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 20/8) Theo Quyết định 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xuất bản:Thứ sáu, 20/08/2021 15:02 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19