Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Xu hướng mua lại và sáp nhập (M&A) trên thế giới

Xu hướng mua lại và sáp nhập (M&A) trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 17/12) Xu hướng mua lại và sáp nhập (M&A) trên thế giới tiếp tục diễn ra mạnh mẽ cả về quy mô và lĩnh vực với sự phát triển rộng rãi của ngành năng lượng, dược phẩm, công nghệ thông tin, truyền thông, tài chính và chứng khoán thay vì tập trung vào các ngành công nghiệp như trước đây.

 • Ngày:
  17/12/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ