Xu hướng “du lịch không tiếp xúc” giữa đại dịch COVID-19
#IG-42420

Kinh tế - Hội nhập

Xu hướng “du lịch không tiếp xúc” giữa đại dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 17/11) Tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi đáng kể thói quen tiêu dùng của khách hàng ở mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch. Đáp ứng nhu cầu này, “du lịch không tiếp xúc” hay “du lịch không chạm” được coi là giải pháp, cũng là hướng đi phù hợp giúp du lịch phát triển linh hoạt, thích ứng với đại dịch.
Xuất bản:Thứ ba, 14/12/2021 09:46 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19