Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Xe chạy bằng pin nhiên liệu

Xe chạy bằng pin nhiên liệu

Hà Nội (TTXVN 19/3) Xe chạy bằng pin nhiên liệu hyđrô được dự báo sẽ là đối thủ của xe điện trong tương lai.

 • Ngày:
  19/03/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ