Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Xây dựng Tây Nguyên thành vùng kinh tế trọng điểm

Xây dựng Tây Nguyên thành vùng kinh tế trọng điểm

Hà Nội (TTXVN 9/3) Là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế, những năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

 • Ngày:
  09/03/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ