Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển

Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển

Hà Nội (TTXVN 9/12) Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên.

 • Ngày:
  09/12/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ