Xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng dịch
#IG-20232

Chính trị - Ngoại giao

Xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng dịch

Hà Nội (TTXVN 20/5) Đối với cử tri đang thực hiện cách ly tại địa bàn dân cư thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa mà chưa có tên trong danh sách cử tri, Tổ Bầu cử phải rà soát, lập danh sách các cử tri này và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã để bổ sung vào danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu mới nơi có địa bàn cách ly.
Xuất bản:Thứ năm, 20/05/2021 22:13 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV