WMO: Hoạt động của con người làm thay đổi Trái đất
#IG-84129

Văn hóa - Xã hội

WMO: Hoạt động của con người làm thay đổi Trái đất

Hà Nội (TTXVN 5/6) Báo cáo "Tình trạng Khí hậu toàn cầu 2021" của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) nêu rõ: Các hoạt động của con người đang gây ra những thay đổi trên đất, trong đại dương và trong khí quyển trên quy mô toàn cầu với những tác động có hại và lâu dài đối với sự phát triển bền vững và các hệ sinh thái.
Xuất bản:Chủ nhật, 05/06/2022 06:04 (GMT+7)