WHO công bố báo cáo nhanh đầu tiên về bệnh đậu mùa khỉ