WEF 2023 - đặt nền móng cho một thế giới bền vững, tự cường hơn
#IG-116206

Chính trị - Ngoại giao

WEF 2023 - đặt nền móng cho một thế giới bền vững, tự cường hơn

Hà Nội (TTXVN 16/1) Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 53 (WEF 53) tổ chức ở Davos (Thụy Sỹ) trong các ngày 16 và 17/1/2023. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, khủng hoảng, như khủng hoảng chi phí sinh hoạt, suy thoái kinh tế, chiến tranh kinh tế, khủng hoảng khí hậu, sự gián đoạn hành động ứng phó biến đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực và sự gia tăng phân cực xã hội đồng thời nhiều khủng hoảng đang làm sâu sắc thêm sự chia rẽ và chia cắt bối cảnh địa chính trị. Điều này đang đặt ra yêu cầu các nhà lãnh đạo phải giải quyết các nhu cầu quan trọng và tức thời của người dân, đồng thời phải đặt nền móng cho một thế giới bền vững, tự cường hơn vào cuối thập kỷ này.
Xuất bản:Thứ hai, 16/01/2023 05:52 (GMT+7)