Vương quốc Campuchia và quan hệ với Việt Nam
#IG-04622

Chính trị - Ngoại giao

Vương quốc Campuchia và quan hệ với Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 24/10) Là một trong 5 quốc gia thuộc Tiểu vùng Mê Công, những năm qua, Chính phủ Hoàng gia Campuchia luôn đặt trọng tâm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước hội nhập khu vực.
Xuất bản:Thứ hai, 24/10/2016 20:52 (GMT+7)