Vụ Việt Á nâng khống giá bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19:  Pháp luật quy định như thế nào về quy trình chỉ định thầu rút gọn?
#IG-42578

Chính trị - Ngoại giao

Vụ Việt Á nâng khống giá bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19: Pháp luật quy định như thế nào về quy trình chỉ định thầu rút gọn?

Hà Nội (TTXVN 26/12) Lợi dụng việc bộ sinh phẩm xét nghiệm (test kit) COVID-19 thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, Phan Quốc Việt (TGĐ Công ty Việt Á) đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng. Sau đó, thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ Chỉ định thầu bằng cách cho Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống (Công ty liên danh, Công ty con) lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thanh quyết toán theo giá do Công ty Việt Á đưa.
Xuất bản:Chủ nhật, 26/12/2021 07:15 (GMT+7)