Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Vũ khí hóa học của thế giới giảm mạnh

Vũ khí hóa học của thế giới giảm mạnh

Hà Nội (TTXVN 1/2) Lượng vũ khí hóa học của thế giới đã giảm mạnh kể từ khi Công ước Vũ khí Hoá học có hiệu lực vào năm 1997. Một trong những nội dung chính của công ước là các quốc gia thành viên phải phá huỷ toàn bộ kho vũ khí hóa học và các cơ sở sản xuất vũ khí hoá học mà họ sở hữu trong thời hạn không quá 10 năm sau khi thông qua Công ước.

 • Ngày:
  01/02/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Quốc phòng - An ninh
 • [Download]
 • Trang chủ