Vốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế tăng hơn 10%
#IG-20382

Kinh tế - Hội nhập

Vốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế tăng hơn 10%

Hà Nội (TTXVN 8/6) Lũy kế đến cuối tháng 5/2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước có hơn 10.850 dự án sản xuất kinh doanh còn hiệu lực của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 228,4 tỷ USD.
Xuất bản:Thứ ba, 08/06/2021 14:49 (GMT+7)