Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vốn đầu tư nước ngoài 10 tháng qua các năm

Vốn đầu tư nước ngoài 10 tháng qua các năm

Hà Nội (TTXVN 5/11) 10 tháng năm 2015, tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đăng ký cấp mới và tăng thêm là 19,29 tỷ USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2014.

 • Ngày:
  05/11/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ