Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vốn chính sách giúp hơn 4,5 triệu hộ thoát nghèo

Vốn chính sách giúp hơn 4,5 triệu hộ thoát nghèo

Hà Nội (TTXVN 10/10) Trong gần 15 năm qua, các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đã được truyền tải một cách kịp thời tới các đối tượng thụ hưởng, góp phần giúp hơn 4,5 triệu hộ thoát nghèo.

 • Ngày:
  10/10/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ