Vĩnh Phúc ưu tiên vốn cho đầu tư phát triển đô thị
#IG-17406

Kinh tế - Hội nhập

Vĩnh Phúc ưu tiên vốn cho đầu tư phát triển đô thị

Hà Nội (TTXVN 25/8) Bên cạnh việc làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm bố trí vốn ngân sách và tập trung triển khai nhiều giải pháp thu hút các nguồn vốn khác để đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng các đô thị của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại.
Xuất bản:Thứ ba, 25/08/2020 10:09 (GMT+7)