Vĩnh Phúc trong top 10 địa phương có điểm trung bình tốt nghiệp THPT 2020 cao nhất