Vĩnh Phúc triển khai nhiều giải pháp thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020
#IG-17479

Kinh tế - Hội nhập

Vĩnh Phúc triển khai nhiều giải pháp thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020

Hà Nội (TTXVN 30/8) Tỉnh Vĩnh Phúc xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công và thực hiện giải ngân 100% kế hoạch được giao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Xuất bản:Chủ nhật, 30/08/2020 07:56 (GMT+7)