Vĩnh Phúc phát triển thương mại-dịch vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
#IG-17772

Kinh tế - Hội nhập

Vĩnh Phúc phát triển thương mại-dịch vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Hà Nội (TTXVN 27/9) Vĩnh Phúc xác định phát triển thương mại-dịch vụ là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng. Qua đó, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, tạo đòn bẩy cho kinh tế, xã hội ngày càng phát triển.
Xuất bản:Chủ nhật, 27/09/2020 07:19 (GMT+7)