Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch

Hà Nội (TTXVN 17/10) Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước…

 • Ngày:
  17/10/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ