Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnamese women shine at world beauty pageants in 2018

Vietnamese women shine at world beauty pageants in 2018

Vietnamese beauties make strong impressions at grand slam pageants in 2018.

 • Ngày:
  02/01/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Sport-Arts
 • [Download]
 • Trang chủ