Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam-Thailand strategic partnership flourishes

Vietnam-Thailand strategic partnership flourishes

Thailand ranks 9th among 132 countries and territories investing in Vietnam.

 • Ngày:
  26/08/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Politics-Diplomacy
 • [Download]
 • Trang chủ