Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam's Manufacturing PMI highest in 10 months

Vietnam's Manufacturing PMI highest in 10 months

Vietnam's Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) in June reached its highest level in 10 months.

 • Ngày:
  03/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ