Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam's CPI down by 0.01 percent in November

Vietnam's CPI down by 0.01 percent in November

November's consumer price index drop by 0.01% in November, the General Statistics Office (GSO) reported.

 • Ngày:
  30/11/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ