Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam records no news COVID-19 cases for 8 days straight

Vietnam records no news COVID-19 cases for 8 days straight

Vietnam has not recorded any news COVID-19 cases for 8 days straight as of 7:00 on April 24, 2020.

 • Ngày:
  24/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ