Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam records first death relating to COVID-19

Vietnam records first death relating to COVID-19

Vietnam has recorded first death relating to COVID-19.The patient No.428 has several underlying chronic diseases, including kidney failure, hypertension and amenia.

 • Ngày:
  31/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ