Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam ranks second in ASEAN in manufacturing PMI

Vietnam ranks second in ASEAN in manufacturing PMI

Vietnam ranks second in ASEAN in manufacturing PMI

 • Ngày:
  02/08/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ