Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam ranks fifth at Int’l Chemistry Olympiad 2019

Vietnam ranks fifth at Int’l Chemistry Olympiad 2019

Vietnam team with four members ranks fifth among 80 nations and territories participating in the 51st International Chemistry Olympiad (IChO).

 • Ngày:
  30/07/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Social affairs
 • [Download]
 • Trang chủ