Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam nominated in 6 World Travel Awards categories

Vietnam nominated in 6 World Travel Awards categories

Vietnam has been listed among nominees in six world’s leading categories of the annual prestigious World Travel Awards (WTA) 2019.

 • Ngày:
  25/09/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Social affairs
 • [Download]
 • Trang chủ
Tags: