Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

 Vietnam goes through 81 straight days without community COVID-19 infections

Vietnam goes through 81 straight days without community COVID-19 infections

Vietnam has gone through 81 straight days without community COVID-19 infections as of 7:00 on July 6, 2020.

 • Ngày:
  06/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ