Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam enters 51st day without community-infected COVID-19 cases

Vietnam enters 51st day without community-infected COVID-19 cases

Vietnam has entered the 51st day without community-infected COVID-19 cases as of October 23, 2020.

 • Ngày:
  23/10/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ