Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam enters 47th day without community COVID-19 infections

Vietnam enters 47th day without community COVID-19 infections

Vietnam recorded no COVID-19 cases on June 2 morning, marking 47 days in a row without new infections in the community.

 • Ngày:
  02/06/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ