Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam enhances exercise of children’s rights

Vietnam enhances exercise of children’s rights

Vietnam was the first country in Asia and the second in the world to ratify United Nations Convention on the Rights of the Child in 1990.

 • Ngày:
  18/11/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Social affairs
 • [Download]
 • Trang chủ