Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam - Czech Republic friendship and cooperation

Vietnam - Czech Republic friendship and cooperation

In July 2013,the Czech Republic recognised the Vietnamese community in the country as the 14th ethnic minority group.

 • Ngày:
  17/04/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Politics-Diplomacy
 • [Download]
 • Trang chủ