Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam confirms 262 COVID-19 cases

Vietnam confirms 262 COVID-19 cases

Vietnam has confirmed 262 COVID-19 cases from January 23 to 6 a.m on April 13, 2020.

 • Ngày:
  13/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ