Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam among top five in the world for street food

Vietnam among top five in the world for street food

Ho Chi Minh City of Vietnam ranks fourth among 50 best cities for street food, according to a new survey by US business magazine CEOWorld.

 • Ngày:
  23/10/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Social affairs
 • [Download]
 • Trang chủ