Việt Nam
#IG-07186

Chính trị - Ngoại giao

Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 13/6) Năm 2017, Việt Nam lần thứ 2 trở thành nước chủ nhà APEC. Điều đó thể hiện sự tin cậy, đánh giá cao của bạn bè quốc tế đối với những sáng kiến, ý tưởng hợp tác mà Việt Nam đã đề xuất cho Diễn đàn này.
Xuất bản:Thứ ba, 13/06/2017 16:59 (GMT+7)