Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Việt Nam xuất siêu gần 12 tỷ USD

Việt Nam xuất siêu gần 12 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 31/8) 8 tháng năm 2020, xuất khẩu đạt 174,11 tỷ USD, tăng 1,6%; nhập khẩu đạt 162,21 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2019. Cả nước xuất siêu 11,9 tỷ USD.

 • Ngày:
  31/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ