#IG-19879

Việt Nam - thành viên chủ động, tích cực trong APEC

Hà Nội (TTXVN 18/10) Sau 19 năm gia nhập APEC, Việt Nam đã tích cực và chủ động đề xuất nhiều sáng kiến tại các Hội nghị và Diễn đàn khác nhau của APEC; bước đầu tạo được uy tín và hình ảnh tốt đẹp với các thành viên về một đất nước năng động, cởi mở và hội nhập.
Xuất bản:Thứ tư, 18/10/2017 17:12 (GMT+7)
Nguồn: © Ban tư liệu / Tin đồ họa động