Việt Nam - thành viên chủ động, tích cực trong APEC