Việt Nam thành công trong tháng Chủ tịch HĐBA Liên hợp quốc
#IG-20072

Chính trị - Ngoại giao

Việt Nam thành công trong tháng Chủ tịch HĐBA Liên hợp quốc

Hà Nội (TTXVN 1/5) Việt Nam đã hoàn thành tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (tháng 4/2021) thành công, điều hành mọi hoạt động của HĐBA diễn ra suôn sẻ. Tổng kết tháng Việt Nam là Chủ tịch, đến ngày 29/4/2021, HĐBA đã tổ chức 27 hoạt động chính thức, thông qua 12 quyết định, bao gồm 4 nghị quyết và 2 tuyên bố của Chủ tịch, 5 tuyên bố báo chí, 1 thông tin báo chí…
Xuất bản:Thứ bảy, 01/05/2021 06:52 (GMT+7)