Việt Nam sẽ có 5,657 triệu liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca