Việt Nam - Liên minh châu Âu: 30 năm quan hệ đối tác bền chặt  (28/11/1990 - 28/11/2020)
#IG-18486

Chính trị - Ngoại giao

Việt Nam - Liên minh châu Âu: 30 năm quan hệ đối tác bền chặt (28/11/1990 - 28/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/11) 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (28/11/1990-28/11/2020), Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã chuyển từ quan hệ mang tính bị động, một chiều giữa “nước nhận viện trợ và nhà tài trợ” thành quan hệ đối tác bình đẳng, hợp tác toàn diện, phát triển bền vững và ngày càng đi vào chiều sâu.
Xuất bản:Thứ bảy, 28/11/2020 07:12 (GMT+7)